آموزش و پرورش: افزایش حوزه‌های آزمون‌های نهایی از ۲۷۴به ۵۰۰ حوزه

[ad_1]

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی تعداد حوزه‌های آزمون‌های نهایی را از ۲۷۴حوزه به ۵۰۰حوزه افزایش یافته است و تعداد دانش آموزان در حوزه‌های امتحان نهایی از تعداد ۲۷۴نفر به۱۲۰ نفرکاهش پیدا کرده است.

[ad_2]

Source link