آموزش و پرورش: افزایش حوزه‌های آزمون‌های نهایی از ۲۷۴به ۵۰۰ حوزه

[ad_1]

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی تعداد حوزه‌های آزمون‌های نهایی را از ۲۷۴حوزه به ۵۰۰حوزه افزایش یافته است و تعداد دانش آموزان در حوزه‌های امتحان نهایی از تعداد ۲۷۴نفر به۱۲۰ نفرکاهش پیدا کرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>