استانداری: سکونت ۲ میلیون نفر در بافت فرسوده تهران

[ad_1]

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران گفت: در شهر تهران و شهرستان ها بیش از ۶ هزار هکتار از اراضی در بافت فرسوده قرار دارند که بالغ بر ۲ میلیون نفر جمعیت را شامل می‌شوند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>