اعتراضات در ماجرای جورج فلوید چه تغییراتی در آمریکا بوجود آورد؟ / از کاهش بودجه پلیس و انحلاش در برخی شهر‌ها تا تغییر نظر افکار عمومی در نظرسنجی‌ها و تحولات بزرگ در برخی روزنامه‌ها

[ad_1]

با گذشت دو هفته از اعتراضات صلح آمیز در پی کشته شدن جورج فلوید، اکنون می توان گفت که جنبش “جان سیاه پوستان مهم است” نگاه بسیاری از سفید پوستان آمریکایی نسبت به پلیس را تغییر داده است.

[ad_2]

Source link