اعرافی: حوزه علمیه در برخی قلمروهای سیاسی عقب نشسته؛ اگر نظام مطالبه کند، لازم است حوزه پاسخ گو باشد

[ad_1]

آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه گفت: حوزه علمیه در برخی قلمروهای علمی، اجتماعی و سیاسی عقب نشسته است. اگر نظام از حوزه مطالبه کند، لازم است حوزه پاسخ گو باشد که چرا به موضوعات جدید وارد نشده و تئوری تولید نکرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>