اولین اظهارات «پدر رومینا اشرفی» عامل جنایت تالش / بهشت کوچکی که ویران شد

اولین اظهارات «پدر رومینا اشرفی» عامل جنایت تالش / بهشت کوچکی که ویران شد

[ad_1]

پدر رومینا اشرفی در اولین گفتگو پس از جنایت در این باره گفت: من اصلا چیزی از جانب رومینا درباره اینکه نزد خانواده‌اش امنیت ندارد،‌نشنیدم، می‌خواستم بهشتی کوچک برایش درست کنم. من نمی‌خواستم رومینا را تحت فشار بگذارم و می‌خواستم او آزاد باشد ولی عصبی شدم و الان زمان قابل بازگشت نیست. اگر زمان به عقب برمی‌گشت، این کار را نمی‌کردم. مقصر اصلی خودم هستم، چون من قتل را انجام دادم. می‌خواستم بهشتی کوچک برایش درست کنم.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>