تحولات مثبتی که کرونا با وجود آمار وحشتناک خود به ما نشان داد / توقف جنگ‌ها و بهبود رژیم غذایی مردم دنیا / با موفقیت چشمگیرِ دست کم ۴ سیاستمدار زن، نگاه‌ها به زنان تغییر خواهد کرد؟ / کرنا چگونه خواسته‌های مردم در انتخابات را برجسته‌تر خواهد کرد؟

تحولات مثبتی که کرونا با وجود آمار وحشتناک خود به ما نشان داد / توقف جنگ‌ها و بهبود رژیم غذایی مردم دنیا / با موفقیت چشمگیرِ دست کم ۴ سیاستمدار زن، نگاه‌ها به زنان تغییر خواهد کرد؟ / کرنا چگونه خواسته‌های مردم در انتخابات را برجسته‌تر خواهد کرد؟

[ad_1]

استفان والت، نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل و استاد دانشگاه هاروارد نوشت: نیازی نیست من به شما بگویم که زندگی این روزها بسیار ناخوشایند است. اینکه عواقب منفی این همه گیری را که مدتها پس از پایان یافتن آن وجود خواهد داشت را هم به شما یادآوری کنم کمک کننده نخواهد بود. اما حتی یک رئالیست نیز می تواند در شرایط تاریک امروز بارقه‌های امید را ببیند و معتقد باشد، آنچه امروز رخ می‌دهد، می تواند در نهایت عواقب مثبتی داشته باشد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>