تصاویر: عمارت ترنج

تصاویر: عمارت ترنج

[ad_1]

خانه تاریخی حاجیان یا عمارت ترنج با شماره ثبت ملی 31145 متعلق به دوره اواخر قاجار و اوایل پهلوی در محله قدیمی کهنه دژ سمنان قرار دارد.این بنا در گذشته بعنوان مکتب خانه و در دهه پیش هنرستان هنرهای زیبا بود ؛ در حال حاضر این خانه تاریخی با سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت اقامتگاه سنتی در آمده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>