تماشا کنید: زنی که سلطان خاویار بود / سال ۱۳۴۰؛ بازداشت زنی که در ایران ناشناس و در دنیا به «سلطان خاویار» مشهور بود

تماشا کنید: زنی که سلطان خاویار بود / سال ۱۳۴۰؛ بازداشت زنی که در ایران ناشناس و در دنیا به «سلطان خاویار» مشهور بود

[ad_1]

در خرداد سال ۱۳۴۰ خبری در روزنامه اطلاعات منتشر شد که از بازداشت سلطان خاویار ایران حکایت می‌کرد. به نظر می‌رسد این خانم با امیرهوشنگ دولو قاجار، از دوستان و نزدیکان شاه، ارتباط فامیلی داشته است.با گشت و گذر در میان روزنامه‌های تاریخی می‌توان به سوژه‌های جذابی دست یافت.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>