تماشا کنید: لیبیِ پاره پاره / در لیبی چه خبر است و کشورهای درگیر، چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

تماشا کنید: لیبیِ پاره پاره / در لیبی چه خبر است و کشورهای درگیر، چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟

[ad_1]

لیبی به دلیل جایگاه ژئوپلتیک در آفریقا و همچنین قرار گرفتن در کنار مدیترانه از یک‌سو و از سوی دیگر به دلیل داشتن ذخایر نفتی، نظر کشورهای زیادی را به خود جلب کرده است. از این رو پس از سرنگونی دولت قذافی و گذشت نزدیک به یک دهه هنوز نتوانسته‌ است دولتی قوی تشکیل دهد و این روزها ژنرال حفتر از یک سو و فایز السراجی از سوی دیگر با حمایت دولت‌های مختلف درگیر جنگی داخلی هستند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>