تنفس از خزر / العرب: ایران در بحبوحه تحریم آمریکا، به آرامی نفوذ خود در آسیای میانه را گسترش می‌دهد

تنفس از خزر / العرب: ایران در بحبوحه تحریم آمریکا، به آرامی نفوذ خود در آسیای میانه را گسترش می‌دهد

[ad_1]

در ماه‌های اخیر، ایران بر تحرکات خود در دریای خزر افزوده است و همین مساله، توجه قدرت‌های بزرگی نظیر روسیه و همچنین، دولت‌های منطقه خلیج فارس را به خود مشغول کرده است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>