توضیحات موسوی درباره آزادی مایکل وایت: مشمول رافت اسلامی شده؛ با در نظر داشت ملاحظات حقوق بشری، با حکم قاضی پرونده آزاد و از کشور خارج شد

[ad_1]

سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت: مایکل وایت با جلب رضایت مادی و معنوی شاکیان خصوصی در مورد سایر جرایم خود مشمول رافت اسلامی شده و با توجه به گذراندن بخشی از دوره محکومیت خود و با در نظر داشت ملاحظات حقوق بشری، امروز با حکم قاضی پرونده آزاد و از کشور خارج شد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>