جهانپور: استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد / استان‌های هرمزگان، مازندران و کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار دارند

جهانپور: استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد / استان‌های هرمزگان، مازندران و کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار دارند

[ad_1]

جهانپور: استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد / استان‌های هرمزگان، مازندران و کرمانشاه در وضعیت هشدار قرار دارند

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>