حریرچی: واهمه و ترس سازنده از کرونا از ۷۰ درصد به ۳۴ درصد رسیده / لزوم استفاده افراد از ماسک هنگام خروج از منزل / در ادارات باید حداقل فاصله‌گذاری یک متر وجود داشته باشد

[ad_1]

معاون کل وزیربهداشت با تأکید بر اینکه کرونا ضعیف نشده و ما در جنگ همه جانبه با کرونا قرار داریم، گفت: هر فردی از منزل خارج می‌شود یا در جمع چند نفره قرار می‌گیرد، از ماسک استفاده کند. وی با هشدار براینکه ما در جنگ همه جانبه و تمام عیار با ویروس کرونا هستیم، تاکید کرد: در ادارات باید حداقل فاصله‌گذاری یک متر وجود داشته باشد و کارمندان از ماسک استفاده کنند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>