خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ / گلایه های کرباسچی / روحانى از حوادث احتمالى اختلافات خطى بعد از انتخابات و وضعى كه در مجلس به وجود آمده اظهار نگرانى كرد

[ad_1]


«خاطرات آیت الله هاشمی»: عبدالله نوری، وزير كشور اطلاع داد كه نطق احمد توكلى، كانديداى رياست جمهورى، براى تلويزيون اشكال مقرراتى دارد و كسب تكليف كرد؛ گفتم سعى كنند حل شود و پخش كنند.
در راه خانه از تلويزيون ماشين شنيدم كه وزارت كشور اعلان كرده نطق با قانون منطبق نيست و براي اصلاح پخش نمي‌شود. به خانه آمدم. به آقاى نورى گفتم كه بهتر است همين امشب پخش شود كه با يك ساعت تأخير پخش شد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>