خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۱ خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: آیت الله خامنه‌ای درباره شيخ علی تهرانی اصرار دارند بدون اعمال نفوذ محاكمه شود / حسن حبيبى گفت پيشنهاد معاونت اولی خاتمی را به خاطر مشكلات قابل پيش‏‌بينى نمى‌پذيرد

[ad_1]


«خاطرات آیت الله هاشمی»: از خاطرات جالب امروز، اظهارات على فرزند فاطى است كه چون او را از رفتن به لب بام نهى كردم، رنجيد و به مادرش گفته مى‌خواهد به دكتر جاسبى رأى دهد، چون باباجون با او دعوا كرده! از بچه سه ساله اظهارات جالبى است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>