خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۲ خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: خاتمى گزارش مذاكراتش با رهبرى را داد؛ راضى است / خواست كه جلسه سه جانبه داشته باشيم، نپذيرفتم / از وضع قوه قضایيه اظهار نگرانى كرد؛ از من خواست پيشنهاد مسئوليت اداره قوه را بپذيرم، رد كردم

[ad_1]


«خاطرات آیت الله هاشمی»: ساعت هفت صبح به دانشگاه تهران رفتم. نماز عيد قربان را اقامه نمودم و دو خطبه را ايراد كردم. در هنگام نماز، رگبار باران شديدى باريد كه در اين فصل عجيب است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>