خاطرات آیت‌الله هاشمی؛ ۲۳ خرداد ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶: آقايان خویينى‌ها، توسلى و كروبى آمدند، از مواضع من در انتخابات تشكر كردند / صدراعظم آلمان، مى‌خواهد 'مولمان' را به عنوان فرستاده ويژه، به ايران اعزام كند؛ مى‌خواهد با خاتمى مذاكره كند، موافقت كردم / خاتمى، تلفنى در اين باره مشورت كرد؛ گفتم خوب است، نظر رهبرى را هم بگيرد

[ad_1]


«خاطرات آیت الله هاشمی»: فتح‌الله، فرزند آقاى [محمدمهدی] ربانى املشى [و داماد آیت‏‌الله منتظری] آمد. به محسن گفته بودم كه احوال‏پرسى كند و ملاقات بدهد. از اعضاى خانواده‌شان احوال‏پرسى كردم؛ گفت بعد از مسا‌لى كه بر سر آیت‏‌الله منتظرى آمد، از لحاظ روحى دچار ناراحتى است و نمى‌تواند توجيه كند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>