ستاد مدیریت کرونا خوزستان: ظرفیت تمام بیمارستان‌ها به سمت پذیرش بیماران کرونا رفته است / شاید بسیاری از بیماران آن گونه که باید خدمات نمی‌گیرند یا می‌ترسند به بیمارستان مراجعه کنند

ستاد مدیریت کرونا خوزستان: ظرفیت تمام بیمارستان‌ها به سمت پذیرش بیماران کرونا رفته است / شاید بسیاری از بیماران آن گونه که باید خدمات نمی‌گیرند یا می‌ترسند به بیمارستان مراجعه کنند

[ad_1]

سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در خوزستان گفت: ظرفیت تمام بیمارستان‌ها به سمت پذیرش بیماران کرونا رفته است و شاید بسیاری از بیماران دیگر، آن گونه که باید و شاید خدمات نمی‌گیرند یا می‌ترسند به بیمارستان مراجعه کنند. وی افزود: : آمار بالای ابتلا به کرونا در خوزستان به دلایل افزایش بیماری و همچنین عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است که در این زمینه باید تصمیم جدی‌تری گرفته شود.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>