علی لاریجانی؛ سیاستمداری با درایت و کارآزموده

[ad_1]


تجربیات پر‌فراز و فرود دکتر علی لاریجانی در نهادهای مختلف حکومتی ایشان را به سرمایه ای ملی ارزشمند برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است که می توان در بزنگاه های حساس برای عبور دادن کشور و نظام از بحران های احتمالی پیش رو از او استمداد کرد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>