ماجرای ادامه‌دار دادگاه آسانژ / بیماری مانع از حضور موسس ویکی لیکس در دادرسی

[ad_1]

مؤسس ویکی لیکس برای شرکت در دادرسی که برای او تعیین شده، به شدت “ناخوش” است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>