همتی: تمرکز بانک مرکزی بر موفقیت هدف گذاری تورم، ثبات بازار‌ها و پیش بینی پذیر کردن اقتصاد است / نظارت بر بانک‌ها و مسیر یابی و قطع هرگونه جریان پول شویی هر روز بیشتر می‌شود

[ad_1]

رییس کل بانک مرکزی گفت: تمرکز اصلی بانک مرکزی بر موفقیت برنامه هدف گذاری تورم، ثبات بازار‌ها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد است.وی افزود: تاکید می‌کنم، که نظارت ما بر بانک‌ها و مسیر یابی و قطع هرگونه جریان پول شویی هر روز بیشتر می‌شود که نتیجه آن کاهش شدید سفته بازی عمده در بازار‌هایی است که بانک مرکزی بر آن‌ها نظارت دارد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>