وزارت خارجه: فعالیت مرزها به رویه قبل از کرونا برمی‌گردد / تحریم ها، ایران را متوقف نمی کند بلکه هزینه ها را افزایش می دهد / تجارت با ونزوئلا ادامه می یابد

[ad_1]

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه گفت: با ایجاد وضعیت بهداشتی بهتر در مرزها، فعالیت آن ها به دوران قبل از شیوع کرونا برمی‌گردد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>