ویدیو / همه‌گیری‌ها چه زمانی به پایان می‌رسند؟ + زیرنویس فارسی

ویدیو / همه‌گیری‌ها چه زمانی به پایان می‌رسند؟ + زیرنویس فارسی

[ad_1]

دولت ها در مواجهه با کرونا سه گزینه پیش رو دارند
۱_باشتاب برخورد کنند
۲_ به تعویق بیاندازنند و واکسیناسیون کنند
۳_ هماهنگ باشند و آن را از بین ببرند.

در روش اول دولت ها اجازه می‌دهند مردم در کمترین زمان در معرض ویروس قرار گیرند، در این روش صدها میلیون نفر می‌میرند یا با سیستم ایمنی بدنشان نجات پیدا می‌کنند. بعد از آن ایمنی گله ای ایجاد می‌شود.

در روش دوم دولت ها جریان شیوع را کند می‌کنند و به دانشمندان فرصت تولید واکسن می‌دهند،در این روش دولت ها افراد حامل بیماری را شناسایی و قرنطینه میکنند با این شیوه کشته‌ها به صدها هزار نفر کاهش می‌یابد، بعد ازاستفاده ازواکسن ایمنی گله ای ایجاد می‌شود.

در روش سوم ویروس را از طریق قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت سفر در همه جهان به صورت همزمان کنترل می‌کنیم.

راه حل اول بسیار سریع،اما می‌تواند به فاجعه ای جهانی بدل شود.

هماهنگی جهانی می‌تواند راه حل سریعی باشد اما تقریبا غیرممکن است.

بهترین راه واکسیناسیون همراه باحداکثر هماهنگی است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>