پس از اعدام گلسرخی، به دستور ساواک برای مدت‌ها چاپ عکس گل سرخ ممنوع بود

پس از اعدام گلسرخی، به دستور ساواک برای مدت‌ها چاپ عکس گل سرخ ممنوع بود

[ad_1]

پس از اعدام خسرو گلسرخی، به دستور ساواک برای مدت‌ها چاپ عکسی از گل سرخ یا اشعاری در توصیف گل سرخ و لاله خونین در روزنامه ممنوع شده بود. در همان سال، برای چاپ آخرین شماره روزنامه کیهان در شب عید، شادروان پرویز آذری، مسئول صفحه‌آرایی، با موافقت ما در بخش سردبیری بر پیشانی صفحه اول روزنامه گل سرخی را طراحی کرد به نشانه آغاز بهار و شادی، در کنار یک ساعت شماطه‌ای که عقربه‌هایش لحظه تحویل سال نو را نشان می‌دادند. روزنامه که منتشر شد، از ساواک تماس گرفتند و دستور دادند پرویز آذری و دستیارش، محمود مختاریان، و یکی دو تن از معاونین سردبیر برای بازجویی به خانه شماره ده ساواک واقع در خیابان سلطنت‌آباد (پاسداران کنونی) مراجعه کنند.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>