چرا باید دانه کتان را به رژیم غذایی خود اضافه کنید؟

چرا باید دانه کتان را به رژیم غذایی خود اضافه کنید؟

[ad_1]

از مدت‌ها قبل از تخم بذر کتان به عنوان نیروگاهی تغذیه‌ای یاد می‌شد. این ماده در درجه اول برای ایجاد پارچه مورد استفاده قرار می‌گرفت؛ و گرچه هنوز هم در بعضی از مناطق جهان برای ساخت منسوجات استفاده می‌شود، اما امروزه فواید تغذیه‌ای این ماده نیز مورد توجه قرار دارد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>