یادداشت‌های علم، جمعه ۱۹ خرداد ۱۳۴۶ / ممکن است در استعفای ناصر یک حقه‌بازی باشد، مصدق هم از این بازی‌ها داشت

[ad_1]


در یادداشت های اسدالله علم آمده است: مشغول صحبت بودیم که نخست‌وزیر تلفن کرد ناصر پس از نطق استعفا داد. مارشال حکیم عامر هم استعفا داد. امروز عرض کردم: «ممکن است در استعفای ناصر یک حقه‌بازی باشد. [محمد] مصدق هم از این بازی‌ها داشت.» فرمودند: «ببینیم.»

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>