یادداشت‌های محمدعلی فروغی، یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۲۹۸ / بالشویزم به خراسان سرایت کرده است

[ad_1]

روزنامه‌ها می‌گویند مسئله افغانستان و بالشویزم به خراسان سرایت کرده است. خدا به خیر بگذراند که انگلیس‌ها چه طرحی ریخته‌اند. کلیت اوضاع خارجی انگلیس تعریفی ندارد، اما با این حال که ما داریم هیچ کاری برای ما صورت نمی‌گیرد.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>