یادداشت‌های ناصرالدین شاه یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۲۶۸ / روایت پادشاه قاجار از آلمان گردی و ملاقات با امپراتور را بخوانید / پسر بیزمارک عینه پدرش گنده است

[ad_1]

در یادداشت‌های ناصرالدین شاه به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۲۶۸ آمده است: به قدری مردم هورا کشیدند و خوشحالی کردند و جمعیت متصل بود که دست من خسته شد و گوش ما رفت. دست امپراطور هم خسته شد. دست چپ امپراطور علتی دارد که بی حرکت است، یا مادرزاد یا عارضی فلج مانند است، خیلی کم حرکت می‌دهد به اشکال، در گوش راست هم پنبه می‌گذارد. معلوم می‌شود در گوش هم علتی دارد. قد او زیاد بلند نیست. جوان است، صورت خود را می‌تراشد، سبیل کوچک زردی دارد و خوش صورت است، اما صورت او انگلیسی است.

[ad_2]

Source link

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>