Monthly Archives دسامبر 2020

معرفی حرف آخر

در طول سال کنکور ، منابع داوطلبان و والدین آنها همیشه با مشکلات زیادی روبرو هستند و اکثر افراد به دنبال بهترین منابع هستند ، اما این به دلیل منابع زیاد بسیار دشوار است. اما امروز ، موسسهE ، یکی از بزرگترین مارک های محصولات آموزشی را در این رقابت راه اندازی کردیم. بعد از چند دقیقه خواندن این مقاله ، ممکن است با برخی از معیارهای مهمی که باید هنگام انتخاب منابع آموزشی در نظر بگیرید ، آشنا شوید. در ادامه می توانید اجی مجی چهارم ابتدایی با تدریس فرزانه صدیقی...

Read More

رمان صوتی

وی با اشاره به كتاب های ساماندهی منابع كتاب رمان صوتی مربوط به كودكان در 6 ماه نخست امسال ، گفت: در نیمه اول 99 بیش از 100 عنوان كتاب فهرست ، 2 هزار و 105 كاتالوگ پس از انتشار (FAPA) و 3 كتاب 000 و 800 عنوان کاتالوگ قبل از انتشار (FIPA) تکمیل شده است.

رئیس گروه فهرست نویسی منابع کتابخانه کتابخانه ملی ایران گفت: فهرست نویسی کتاب برای کودکان و نوجوانان ارائه های منتشر شده یا در آستانه منابع انتشار است و این امر انتخاب منابع مناسب و لازم برای کودکان و نوجوانان را تسهیل می کند...

Read More