Monthly Archives فوریه 2021

نمونه شکایت از وکیل دادگستری

برای شکایت از وکیل کجا باید رفت

سوالی که بعضاً تحت عنوان نماینده قانونی از اینجانب سال می شود این است که چه‌طور نماینده قانونی خویش را قضاوت می کنم؟ در جواب , می بایست به یک‌سری نکته اعتنا شود . شکایت از وکیل اوستا انگیزه از طرح دعوی درمقابل نماینده قانونی دقیقاً چیست؟ آیا او صرفاً قصد آزار نماینده قانونی را داراست یا این که این که نماینده قانونی واقعاً مرتکب جرمی شده است؟ تخلفات نماینده شکایت از وکیل قانونی عمدتا مرتبط با نصیب مالی است , بدین مضمون‌ که مشتری داعیه می نماید نماینده قانونی اینجانب پول متعددی گرفته است!...

Read More

3 روش طلایی قانون جذب عشق و ازدواج

3 روش طلایی قانون جذب عشق و ازدواج

آیا شما هم مطالب زیادی در مورد قانون جذب شنیده اید؟ این قانون چگونه به ما کمک می‌کند تا در ارتباط با دیگران موفق باشیم؟چگونه از قانون جذب عشق و ازدواج استفاده کنیم؟ قانون جذب قانونی ساده است مانند اینکه ما معمولا چیزهایی را که به آن علاقه داریم جذب می‌کنیم و آنچه را که شما به آن فکر می‌کنید برای شما اتفاق می‌افتد.

چنانچه مایک دولی به سادگی و وضوح این قانون را تعریف می‌کند و می‌گوید قانون جذب قانونی است که به موجب آن در واقعیت...

Read More